Leczenie alkoholizmu Wrocław

26 25 lipca 2019

Zgorzel gazowa

Zgorzel gazowa jest ostrym, gwałtownie szerzącym się zapaleniem mięśni z tworzeniem gazu (trzeszczeniami wyczuwalnymi przy dotyku), najczęściej wywoływanym przez Clostridium welchii. Choroba w przypadkach nieleczonych jest zwykle śmiertelna z objawami gwałtownie rozwijającej się posocznicy. Darke i wsp. (1977), w pracy dotyczącej 88 przypadków zgorzeli gazowej, rozróżnili 2 postacie zakażenia — wywołaną przez bakterie zarodnikujące z rodzaju Clostridium i inną, w której dominują bakterie beztlenowe z rodzaju Peptostreptococcus. Zakażenie rozwija się łatwiej w tkankach uszkodzonych przez rozległy uraz, zwłaszcza brudnych i zanieczyszczonych ziemią ranach, np. odniesionych wskutek działań wojennych lub wypadków rolniczych. Zgorzel gazowa bardzo rzadko występuje w ranach pooperacyjnych, z wyjątkiem zakażeń u chorych po amputacji uda z powodu niedrożności tętnic kończyn dolnych; w tych przypadkach zakażenie jest zwykle wywołane przez bakterie pochodzące ze skóry w okolicy odbytu, znajdujące warunki dogodne do rozwoju w tkankach niedotlenionych z powodu złego ukrwienia. Wielokrotnie zwracano uwagę, że zakażenie może rozwinąć się także po domięśniowych wstrzyknięciach środków wywołujących miejscowe niedokrwienie (głównie powoli wchłanianych preparatów epinefryny). Szczególnie łatwo choroba rozwija się u chorych na cukrzycę; zgorzel kończyn jest w tych przypadkach najczęściej wywołana przez florę. mieszaną, łącznie z bakteriami z rodzaju Clostridium (Bessrnan i Wagner, 1975). Przypadek zgorzeli gazowej pęcherzyka żółciowego został opisany przez Abengowe’a i McManamona (1974).

About 

Related Articles