Leczenie alkoholizmu Wrocław

24 25 lipca 2019

Zapalenie wsierdzia z ujemnymi wynikami posiewow

Bardzo trudny problem stanowią przypadki ujemnych posiewów krwi u chorych, u których objawy kliniczne sugerują zapalenie wsierdzia. Późniejsze posiewy krwi są rzadko dodatnie, jeśli pierwsze 2 były ujemne. Większość lekarzy woli kontynuowanie pobierania próbek krwi (8-10) przez wiele dni, gdy nadal istnieje podejrzenie zapalenia wsierdzia. Można zastosować wiele dodatkowych metod laboratoryjnych przy podejrzewaniu obecności drobnoustroju o szczególnych wymaganiach wzrostowych i wskutek tego rozpoznać rzadkie, omówione już przypadki zapalenia wsierdzia. Powinno się oznaczyć poziom przeciwciał dla Coxiella burneti. Ostatnio podkreśla się rolę w tego typu zapaleniu wsierdzia wadliwych biochemicznie szczepów paciorkowców, które do wzrostu wymagają cysteiny lub pirydoksyny. Należy podejrzewać taką sytuację wtedy, gdy stwierdza się w preparacie barwionym metodą Grama tego typu bakterie, których nie udało się wyhodować w pierwotnym posiewie na podłożach bez specjalnych substancji wzrostowych (Editorial, 1977).

About 

Related Articles