Leczenie alkoholizmu Wrocław

12 18 grudnia 2018

Ubezpieczenia prywatne w zakresie leczenia szpitalnego

Według ekspertów z portalu polisynazdrowie.pl, prywatne ubezpieczenia zdrowotne to możliwość uzyskania dodatkowych świadczeń w placówkach medycznych – tak państwowych, jak i prywatnych, które podjęły współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie przewidzianym warunkami polis na zdrowie.

Wśród standardowych produktów towarzystw ubezpieczeniowych wymienia się polisy określające zakres leczenia w warunkach ambulatoryjnych lub szpitalnych. Dostępne ubezpieczenia ambulatoryjne oraz szpitalne to możliwość skorzystania z dodatkowych świadczeń w ramach opieki medycznej wykonywanej w placówkach medycznych współpracujących z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym. Rodzaje świadczeń przewidzianych warunkami umowy ubezpieczeniowej zależą głównie od wysokości miesięcznej składki, wieku i stanu zdrowia klienta. Ponadto polisy mają charakter ubezpieczenia indywidualnego (obejmujące ubezpieczonego i członków jego rodziny) oraz grupowego (pracodawca oferuje dodatkowe ubezpieczenie pracownikom – także członkom ich rodzin).

Dostęp do bezpłatnej opieki medycznej gwarantuje ubezpieczenie zdrowotne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Natomiast uzyskanie większej ilości świadczeń w placówkach medycznych państwowych lub prywatnych (w tym nieposiadających umowy z NFZ) jest możliwe na podstawie polisy na zdrowie z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym. O rodzajach dodatkowych świadczeń decydują warunki polisy – wybrane pakiety różniące się wysokością składki miesięcznej.

Ubezpieczenie ambulatoryjne
Standardową formą prywatnego ubezpieczenia jest polisa określająca zasady leczenia ambulatoryjnego. W ramach ubezpieczenia zapewniony jest dostęp do lekarzy różnych specjalizacji, a także możliwość wykonywania zabiegów ambulatoryjnych oraz badań diagnostycznych z wykorzystaniem sprzętu medycznego. Szeroki dostęp do wielu placówek medycznych ma na celu skrócić czas oczekiwania na wizytę lekarską, badanie lub zabieg niewymagający hospitalizacji.

Ubezpieczenie szpitalne
Z kolei ubezpieczenie szpitalne jest polisą obejmującą szereg świadczeń, w przypadku gdy koniecznym jest leczenie szpitalne. Ubezpieczony, obok konsultacji z lekarzami specjalistami i podstawowych zabiegów ambulatoryjnych, może również liczyć na pokrycie kosztów związanych z leczeniem w warunkach szpitalnych. Zakres świadczeń szczegółowo określają warunki zawieranej umowy, gdzie wykazane są zwykle rodzaje zabiegów i operacji chirurgicznych przysługujących pacjentowi posiadającemu polisę na zdrowie. Oprócz właściwego leczenia szpitalnego, ubezpieczenie przewiduje pokrycie kosztów związanych z okresem hospitalizacji, rekonwalescencji i rehabilitacji związanych z pobytem w szpitalu. Polisa daje również podstawę dla uzyskania indywidualnej opieki pielęgniarskiej oraz wyboru lekarza prowadzącego. Ponadto uwzględnia często komfort pobytu w szpitalu – zapewniając dostęp do usług i pokoju o podwyższonym standardzie.

About 

Related Articles