Leczenie alkoholizmu Wrocław

55 25 lipca 2019

Niedoceniany pierwiastek Lit. Prywatny stabilizator nastroju

Lit w diecie jest bardziej istotny niż wcześniej sądzono. Najnowsze badania dowodzą, że działa on jako jako stabilizator nastroju, pomaga obniżyć skłonność do przemocy i agresji. Lit jest także sojusznikiem długowieczności oraz pomaga zapobiegać powstawaniu niektórych chorób cywilizacyjnych.
Niezbadany Lit

Pomimo że dotychczas nie wykazano konkretnej roli fizjologicznej litu – najlżejszego z metali w organizmie człowieka to najnowsze badania podkreślają, że powinno się go zakwalifikować jako niezbędnego do życia mikroelementu. Właściwości litu przez ostatnie lata były intensywnie badanie przez Japończyków. Doświadczenie na glistach i ludziach pokazują korzystny wpływ tego pierwiastka na przedłużenie życia. Udowodnili, że ludzie zamieszkujący okolice Hiroszimy i prefektury Oita, którzy piją wodę bogatszą w lit, są bardziej pogodni oraz mniej skłonni do samobójstw.
Niebezpieczne dawkowanie

O ile wykazano korzystny wpływ tego metalu na zdrowie ludzi, nie wiadomo ostatecznie jaka dawka jest dopuszczalna do spożycia. Ponieważ lit w zbyt dużych ilościach jest niebezpieczną trucizną. Ma także dużą skłonność do kumulowania się w tkankach. Dlatego tak trudno byłoby w warunkach klinicznych ustalić dawkę która nie zagrażała by zdrowiu człowieka, teraz i w przyszłości.
Lit dobry dla zdrowia

Naukowcy udowodnili, że spożywanie zbyt małej ilości litu powoduje jego ubywanie równomierne we wszystkich komórkach ciała. Natomiast jego stężenie utrzymuje się w gruczołach odpowiedzialnych za wytwarzanie hormonów. Dowodzi to, że jest on potrzebny do ich prawidłowego funkcjonowania. W organizmie nie ma procesu który obejdzie się bez litu dlatego mikroelement ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie, nastrój, a więc i zdrowie.

About 

Related Articles