Leczenie alkoholizmu Wrocław

27 25 lipca 2019

Długi powodują choroby. Poziom zadłużenia wpływa na zły stan zdrowia fizycznego

Naukowcy alarmują, że zadłużenie może mieć bardzo niebezpieczny wpływ nie tylko na zdrowie psychiczne ale także fizyczne młodych ludzi. Wyniki takich badań zostały opublikowane w amerykańskim magazynie „Social Science and Medicine”. Dlatego istotne jest aby zrozumieć jakie skutki niesie za sobą zaciąganie kolejnych kredytów.
Długi niebezpieczne dla zdrowia

Obecna ekonomia jest napędzana przez długi, a coraz rosnący wzrost zobowiązań wśród młodych ludzi powoduje pogorszenie się ich stanu zdrowia. Dotychczas badania koncentrowały się przede wszystkim na wpływ długów na zdrowie psychiczne. Jednak autorzy raportu zamieszczone w „Social Science and Medicine” posiłkując się wieloletnimi badaniami na temat u National Longitudinal Study of Adolescent Health odkryli negatywny wpływ także na zdrowie fizyczne.
Wszystkiemu winny jest stres

Okazuje się, że badani w grupie wiekowej 24-32 lata, którzy odpowiadali na pytanie związane z osobistym zadłużeniem wykazali wyjątkowy wysoki poziom zdenerwowania. Na podstawie wyników badań zaobserwowano, że osoby mające bardzo duże zobowiązania odczuwały większy stres a także uwydatniały się u bardziej objawy depresji. Również gorzej oceniały one swój ogólny stan zdrowia w porównaniu do osób mniej zadłużone.
W zdrowym ciele zdrowy duch

Badania ciśnienia u młodych osób których poziom zadłużenia wynosił od mniej niż 1000 dolarów do 250 tysiąca dolarów i więcej pokazywało wyższe rozkurczowe ciśnienie krwi. Jest to bardzo negatywny czynnik gdyż może zwiększyć w przyszłości ryzyko nadciśnienia tętniczego oraz udaru mózgu. Dlatego z badań można wysnuć jeden wniosek, że kredyty wcale nie są takie korzystne dla zdrowia.

About 

Related Articles